شهید رضا خیری بلوک آباد

فرمانده گردان توحید لشکر مکانیزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 1384وصیت نامه
بسم الله الرحمن الرحیم
من المومنین رجال صدقوا ماعاهدو الله فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر ومابدلوا تبدیلا .
در بین مومنان كسانی هستند كه به پیمان خدا وفادار ماندند .برخی در این راه جان دادندو برخی دیگر در انتظار شهادت به سر می برند و هرگز از پیمان خویش برنمی گردند .قرآن کریم
امروز شهیدان پیام خویش را با خون خود گذاشتند و رو در روی ما بر روی زمین نشستند تا نشستگان تاریخ را به قیام بخوانند .شهیدان وشاهدان هر عصر با شهادت خود ،همچون گلوله ای سربی و آتشین بر قلب وسر بی طپش دشمن (صدامیان )فرو می آیند وفكرهای شیاطین (آمریكا وشوروی) را با پیامهای داغ خود خنثی می كنند .یكی از پرشكوهترین فرازهای زندگی مردان خدا كه بسیار حساس و سخت آموزنده و بی نهایت زیبا است عشق و علاقه شدیدی است كه مردان خدا در مراحل مختلف زندگی از خود نسبت به شهادت نشان می دهند .
خدایا گناهانی كه ما را احاطه كرده و خود ازآن آگاهی نداریم تو با رحمت بی پایانت گناهان ما را ببخش و یك لحظه مارا به خود وامگذار و زبان ما را از دروغ پاك كن تا آنچه را كه ادعا دارم عمل كنیم .
آخر ما ادعا داریم مردانمان راه حسین (ع) وزنانمان راه زینب را در پیش گرفته اند .ما بادی در این جنگ نور علیه ظلمت تا آخرین قطره خونمان جنگیده و همانند یاران امام حسین (ع) به مرگ سرخ شهادت نائل گردیم تا حقانیت جمهوری اسلامی و انقلاب را با خون خودمان به دنیای زر و زور كفر ثابت كنیم كه ظلم رفتنی است و حق ماندنی .
خدایا ،من تو را به خاطر بیم از كیفرت و یا به خاطر طمع در بهشتت پرستش نكرده ام .من تو را بدان جهت پرستش كردم كه شایسته یافتم . ای امام علی (ع) تورا شكر می كنم كه راه شهادت را بر من گشودی .
دریچه ای پرافتخار از این دنیای خاكی به سوی آسمانها باز كردی تا از این باب پیروزمند و پرافتخار به و صال خدائی رسید .
باری تو ای مادر مهربانم ،تو هم چون فرزندت را در این راه دادی خوشحال باش كه امانتی را تحویل دادی كه بالاخره باید تحویل می دادی وزحماتی كه برای من كشیدی اجر و پاداش آن را از خد ا خواهی گرفت .
من با آغوش باز و اگاهانه به استقبال شهادت می روم و شهادت دعوتی است به تمام هدایت شده گان در را ه خدا وشهید قلب تاریخ است .
مادران شهدا مبادا فكر كنید كه پناه بردن فرزندانتان به مرگ سرخ شهادت فرار از زندگی است بلكه زندگی اصلی از این موقع شروع می شود .ما می رویم تا به رنجیده گان فردا بگوئیم كه زندگی در رفتن است نه به مقصد رسیدن .
برادرانم ،من به شماها خوبی نكردم خداوند متعال به شماها اجر بدهد واگر خداوند مصلحت دید و به فیض شهادت نائل گشتم و جسدم بدستتان رسید در وادی رحمت كنار دیگر شهدا به خاك سپارید و همیشه در كنار رهبر كبیر انقلاب امام خمینی باشید هرچه گفت اطاعت كنید چون اطاعت از امام در حقیقت اطاعت از پیغمبران وائمه است ودعای همیشگی را از یاد نبرید.

خدایا خدیا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار
شب مردان خدا روز جهان افروز است
روشنانرا به حقیقت شب ظلمانی نیست
برخیز كه آهنگ سفر باید كرد
در صحنه عشق ترک سرباید كرد
والسلام فرزند گناهكار شما : رضا خیری